Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
W jakim celu wynaleziono pismo?4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jakim celu wynaleziono pismo?

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie

Pismo klinowe wynaleziono w celu rejestrowania danin składanych przez poddanych, spisywania stanu majątku królewskiego i świątynnego oraz wydawania postanowień i rozporządzeń władców. Bogate piśmiennictwo Mezopotamii obejmowało głównie rachunki, kontrakty, wykazy danin, listy prywatne, kodeksy praw oraz teksty religijne (np. hymny do bogów, modlitwy).

Sumerowie jako pierwsi zaczęli tworzyć dzieła literackie - Epos o Gilgameszu, utwory filozoficzne i dydaktyczne. Z Mezopotamii pochodzą również najstarsze teksty naukowe, świadczące o wysokim poziomie wiedzy jej mieszkanców z zakresu medycyny, biologii oraz matematyki.

Pismo obrazkowe (piktograficzne), w którym słowa zastępowano rysunkami lub znakami pojawiło się w Mezopotamii pod koniec IV tysiaclecia p.n.e. Jego formę bardzo szybko przekształcono w ideograficzną - znakami zastępowano także pojecia abstrakcyjne, np. rysunek nogi oznaczał czasowniki: "stać", "biec", "iść".