Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Czym różnili się od nas ludzie średniowiecza?4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Czym różnili się od nas ludzie średniowiecza?

12Zadanie
13Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Ludzie średniowiecza. 

Epoka średniowiecza była okresem przeciwieństw. Obok ludzi, którzy odcinali się od świata, by wieść życie poświęcone Bogu, istnieli tacy, którzy koncentrowali się jedynie na gromadzeniu bogactw, ucztach, polowaniach oraz wyprawach wojennych. Ówczesnych Europejczyków cechowały nieokrzesane obyczaje i okrucieństwo. Podejrzanych o przestępstwo torturowano, a publiczne egzekucje zawsze ściągały tłumy gapiów. Istniało powszechne przyzwolenie na zabijanie niechrześcijan, bez względu na wiek i płeć. Prześladowano Żydów, siłą oręża nawracano na chrześcijaństwo plemiona pogańskie.

W epoce średniowiecza wyodrębniły się stany - grupy ludzi, posiadające podobne prawa i obowiązki. Wyjątkowo duże przywileje otrzymały rycerstwo i duchowieństwo, których przedstawiciele byli właścicielami ziemi. Rycerze w zamian za poparcie udzielone władcy oraz udział w wyprawach wojennych uzyskiwali gwarancję nienaruszalności przysługujących im praw. Odrębne prawa ustanowiono także dla pozostałych, nielicznych stanów - mieszczańskiego i chłopskiego. Mieszkańcy miast dzięki otrzymanym przywilejom stopniowo uniezależniali się od władzy seniorów i tworzyli własny samorząd. Chłopi za użytkowanie ziemi musieli płacić czynsz oraz odrabiać pańszczyznę.