Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Przedstaw historię sporu cesarstwa z papiestwem4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw historię sporu cesarstwa z papiestwem

14Zadanie
15Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Spór cesarstwa z papiestwem w XI - XII wieku

Od II połowy X w. kontrolę nad Państwem Kościelnym i wyborem papieża sprawowali cesarze, będący jednocześnie niemieckimi monarchami. 

Początkowo cesarz Henryk IV wspierał nowego papieża Grzegorza VII, widząc w jego reformach działania zmierzające do poprawy sytuacji wewnętrznej Kościoła. Jednak, gdy papież zakwestionował uprawnienia cesarza dotyczące obsadzania stanowisk biskupich, władca zmienił zdanie. Papież Grzegorz VII program wzmocnienia władzy papieskiej zawarł w wydanej w 1075 r. notatce "Dictatus papae". Dokument nadawał papieżowi pozycję znacznie wyższą od cesarza. Zgodnie z notatką, to papież miał posiadać najwyższą władzę sądowniczą i prawodawczą, łącznie z możliwością detronizacji władców świeckich oraz samego cesarza.

Na zwołanym w 1075 r. synodzie, Grzegorz VII zabronił nadawania świeckiej inwestytury pod groźbą ekskomuniki, a także potępił symonię i nikolaizm. 

Henryk IV widział w działaniach Grzegorza VII zagrożenie dla swojej pozycji w chrzescijańskiej Europie. Monarcha oraz podporządkowani mu biskupi niemieccy uznali wybór Grzegorza VII za nieważny i zdjęli go z urzędu. W odpowiedzi - papież rzucił na Henryka IV klątwę, zwalniając jego poddanych z obowiązku posłuszeństwa względem władcy. W Rzeszy zapanował chaos, wzmocniły się bunty wewnętrzne.

Ostatecznie Henrykowi IV udało się wyprosić Grzegorza VII o zdjęcie ekskomuniki w 1077 r. na zamku w Canossie. Był to jednak przejściowy sukces papieża, ponieważ cesarz po zdławieniu opozycji powrócił w 1084 r. do Italii, zdobył Rzym i wypędził Grzegorza VII. 

Konflikt w sprawie inwestytury trwał przez następne kilkadziesiąt lat. 

Do porozumienia między cesarzem Henrykiem V a papieżem Kalikstem II doszło dopiero w 1122 r. Zostało ono zawarte w niemieckim mieście Wormacja. Wydarzenie to przeszło do historii jako - ugoda w Wormacji.