Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Ponieważ wszystkim jest doskonale znane, że4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ponieważ wszystkim jest doskonale znane, że

Tekst źródłowyZadanie
5Zadanie
6Zadanie
  • Z jakiego powodu rycerz oddaje się pod opiekę możnego pana? 

- Rycerz oddaje się pod opiekę możnego pana ze względów materialnych. Jest tak ubogi, że nie stać go na kupno żywności oraz odzienia.

  • Przedstaw warunki umowy komendacyjnej

Warunki umowy komendacyjnej:

- Senior zobowiązał się wspierać rycerza materialnie. Miał zapewnić mu wyżywienie oraz odzież. 

- Wasal zobowiązał się do pełnienia lojalnej służby oraz zachowania posłuszeństwa względem swego zwierzchnika. Służba miała trwać aż do śmierci.

  • Co się stanie, jeżeli jedna ze stron nie dopełni tych warunków? Czy umowa straci ważność?

- W wypadku, kiedy jedna ze stron nie dopełni tych warunków, nałożona zostanie na nią kara finansowa. Cyt. "Stąd ułożono się, że gdyby jeden z nas naruszył tę umowę, [taką a taką] sumę zapłaci drugiej stronie". 

- Umowa nie traciła swojej ważności. Obowiązywała aż do śmierci wasala.