Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Czym różni się prehistoria od historii?4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Czym różni się prehistoria od historii?

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Prehistoria - to czasy od pojawienia się człowieka na Ziemi do powstania pisma. Czasmi używa się również terminu "epoka kamienia" - ze względu na kamienne narzędzia, którymi posługiwali się wówczas ludzie. 

Przyjmuje się, że wraz z powstaniem pisma rozpoczęła się historia, czyli dzieje ludzkości.

Historycy badają dawne dzieje, korzystając głównie ze źródeł pisanych. Są to teksty utrwalone na kamieniach, glinianych tabliczkach, papirusie, skrórach zwierzęcych oraz papierze, sporządzane przez ludzi od chwili wynalezienia pisma. Źródła pisane dostarczają historykowi wiele cennych informacji.