Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Porównaj teksty źródłowe: B ze s. 1024.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Tekst źródłowy "B" zamieszczony na s. 102 podręcznika ukazuje ustrój Aten w dosyć negatywnym świetle. Zarzuca mu się zbytnie rozprężenie. Obywatele posiadają znaczną swobodę, która w zamyśle Persów miała ich rozleniwiać i demobilizować do walki w obronie swojej ojczyzny. Stało się jednak zupełnie inaczej. Grecy obronili swoją niepodległość, właśnie dzięki ateńskiemu ustrojowi państwowemu. W tekście "D" czytamy: "Bo i Ateńczycy, dopóki żyli pod tyranami, nie górowali w wojnie nad żadnym z okolicznych ludów; a uwolnieni od tyranów stali się bezsprzecznie pierwszymi." Poczucie wolności wśród Ateńczyków zachęcało ich do działania. Cyt. "Dowodzi to, że uciskani rządami, rozmyślnie byli opieszali, gdyż pracowali dla pana; lecz skoro stali się wolnymi, każdy pragnął dla siebie samego pracować."

Bardziej trafiają do mnie argumenty tekstu źródłowego "D". Poczucie wolności zapewniło Grekom zwycięstwo. Widmo utraty niepodległości, pojmania żon, dzieci i starców, zburzenia miasta - mobilizowało wojowników do nadludzkiego wysiłku. Hellenowie, chociaż mniej liczni w ostatecznym starciu pokonali oddziały Nieśmiertelnych.