Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Które elementy cywilizacji rzymskiej wywarły4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Które elementy cywilizacji rzymskiej wywarły

10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

Jednostronicowa praca, która odpowiada na pytania zawarte w poleceniu.

Kultura rzymska, mimo, że wiele zawdzięcza wpływom greckim, posiada również własne, wielkie osiągnięcia. Jesteśmy spadkobiercami starożytnych Rzymian, ich tradycje współtworzą cywilizację europejską. Do najwybitniejszych rzymskich poetów zalicza się Wergiliusza, Horacego i Owidiusza. Tacyt oraz Liwiusz przyczynili się do rozwoju historiografii, a Cyceron, Marek Aureliusz i Seneka - filozofii. Rzymianie byli znawcami prawa, mistrzami budowy dróg, mostów, term, amfiteatrów oraz akweduktów. Eksperymentowali z nowymi materiałami budowlanymi: cegłą wypalaną, betonem oraz zaprawami murarskimi odpornymi na wodę. W miastach wzniosili piękne, monumentalne budowle pokryte kopułami. Rzymskie drogi zadziwiały swoją precyzją oraz solidnym wykonaniem, do dzisiaj część z nich można podziwiać na obszarze Zachodniej Europy. Do dnia dzisiejszego zachowały się również rzymskie struktury administracyjne. W Kościele rzymskokatolickim funkcjonują rzymskie diecezje oraz prowincje. Łacina przez wieki pozostała językiem uczonych i duchownych. Współcześnie, łacińskimi słowami oraz sentencjami nadal operują wykształceni ludzie na całym świecie. Z łaciny wywodzi się fachowa terminologia, tworzona na potrzeby różnych dziedzin nauki, a jej elementy można odnaleźć również w mowie codziennej. Kandydaci ubiegają się o miejsca w "senacie", państwa wyznaczają "konsulów", na uniwersytetach pracują "rektorzy" i "kwestorzy", w organach wymiaru sprawiedliwości - "adwokaci" oraz "prokuratorzy". I dzisiaj wyjeżdżamy "na kolonie", wracamy "z prowincji", święcimy "triumfy", mieszkamy w "willi". Należy zaznaczyć, że Rzymianie byli niedoścignionymi twórcami prawa. Stworzone przez nich przed wiekami przepisy w dalszym ciągu stanowią podstawę wielu systemów prawnych obowiązujących na całym świecie. Wiele rzymskich sentencji prawnych nadal znajduje zastosowanie np. "Lex retro non agit" - prawo nie działa wstecz, "Salus rei publicae suprema lex" - dobro państwa najwyższym prawem, czy też "Dura lex, sed lex" - twarde prawo, ale prawo.