Autorzy:Beata Kubicka
Wydawnictwo:OPERON
Rok wydania:2015
Wyjaśnij, jak jest różnica między źródłami4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, jak jest różnica między źródłami

1Zadanie
3Zadanie

Żródła materialne to wytwory pracy ludzkiej, do której zalicza się między innymi: broń, narzędzia, budowle, przedmioty codziennego użytku, monety. Z kolei źródła pisane informują o działaniach ludzkich i mających miejsce zdarzeniach historycznych. Zaliczamy do nich m.in. kroniki, roczniki, pamiętniki. Źródła pisane mogą być również efektem organizacyjnej działalności ludzi (źródła dokumentacyjne), dawać informacje o życiu gospodarczym i politycznych (wszelkie akta, dokumenty), a także o istnieniu stosunków międzynarodowych (akta stanu cywilnego).