Autorzy:Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo:OPERON
Rok wydania:2015
Wyjaśnij, na jakich zasadach opierało się4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, na jakich zasadach opierało się

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Rzymianie wnieśli szczególny wkład w rozwój myśli prawniczej. W tej dziedznie zdecydowanie przewyższali osiągnięcia Greków. Pierwsza rzymska kodyfikacja prawa, znana jako Prawo XII tablic, została opracowana już w V w. p.n.e. W kolejnych stuleciach udoskonalano ją i dostosowywano do szybko zmieniającej się rzeczywistości politycznej rozwijającego się imperium. Na początku VI w. n.e. cesarz Justynian nakazał spisać wszystkie dawne i nowe rzymskie prawa wraz z komentarzami. W ten sposób powstał zbiór przepisów, określany jako - Kodeks Justyniana

Istotą prawa rzymskiego był jego podział na publiczne i prywatne, cechowała je klarowność oraz uniwersalność rozwiązań. Prawo rzymskie stało się podstawą systemów prawnych późniejszych państw europejskich. Wiele rzymskich sentencji prawnych nadal znajduje zastosowanie np. "Lex retro non agit" - prawo nie działa wstecz, "Salus rei publicae suprema lex" - dobro państwa najwyższym prawem, czy też "Dura lex, sed lex" - twarde prawo, ale prawo.