Autorzy:Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo:OPERON
Rok wydania:2015
Wyjaśnij pojęcia: cesarstwo, pryncypat, dominat4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij pojęcia: cesarstwo, pryncypat, dominat

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Pryncypat - (łac. princeps - pierwszy) - forma monarchii rzymskiej (cesarstwa) polegająca na skupieniu władzy w rękach cesarza przy zachowaniu pozorów ustroju republikańskiego. Pryncypat został zapoczątkowany przez Oktawiana Augusta, trwał do czasu panowania cesarza Dioklecjana.

Dominat - (łac. dominus - pan) - forma rządów wprowadzona przez cesarza Dioklecjana w drugiej połowie III w. n.e., charakteryzowała się się wzrostem absolutyzmu cesarskiego (jego wszechwładzy), nadaniem panującemu cech boskich i przyjęciem wschodniego ceremoniału dworskiego.

Imperator - w okresie cesarstwa rzymskiego - jeden z tytułów cesarzy jako najwyższych zwierzchników armii.

Romanizacja - (łac. romanus - rzymski) - proces polegający na przyjmowaniu przez podbitą ludność imperium rzymskiej kultury, obyczajów, prawa, religii i języka łacińskiego.

Urbanizacja - proces społeczny i kulturowy polegający na rozwoju miast, wzroście ich liczby oraz powiększaniu obszarów miejskich.