Autorzy:Małgorzata Lis, Wojciech Kalwat
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Tym razem powtórzenie to podróż po4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Tym razem powtórzenie to podróż po

1Zadanie
  • A - Rzym
  • B - Galia 
  • C - Konstantynopol 
  • D - Palestyna, Betlejem

A. Co jest symbolem Rzymu? Dlaczego?

- Symbolem Rzymu jest Wilczyca Kapitolińska, która według legendy wykarmiła Romulusa i Remusa. Opiekowała się nimi, dopóki nie zostali przygarnięci przez jednego z pasterzy.

A. Jak Rzymianie budowali drogi?

- Rzymska droga składała się z kilku warstw. Najpierw kopano głęboki rów, następnie na dnie oraz po jego bokach układano tłuczone kamienie. Sypano na nie żwir i piach, który mocno uklepywano. Na końcu układano nawierzchnię z dużych, płaskich kamieni. Przy drodze kopano rowy, gromadzące spływającą wodę oraz ustawiano kamienie milowe, wskazujące podróżnym odległość, dzielącą ich od miast położonych na szlaku.

A. Jakie było najważniejsze i najbardziej oryginalne rzymskie osiągnięcie?

- Najważniejszym oraz najbardziej oryginalnym osiągnięciem rzymskim było skodyfikowanie prawa. Pierwszy zbiór praw, nazwany Prawem XII tablic, powstał w Rzymie w połowie V wieku p.n.e. Tekst został wyryty na 12 tablicach z brązu, które wystawiono na widok publiczny.

A. Co to jest akwedukt? Kim był gladiator?

- Akwedukt - rzymski wodociąg doprowadzający wodę ze źródeł do rzymskich miast, wykorzystujący zasadę stałego spływu. Poprzez akwedukty woda była dostarczana do licznych fontann, łaźni, szaletów publicznych oraz bogatych domów.

- Gladiator - młody i silny niewolnik rzymski, szkolony do walk na arenie. Słowo "gladiator" oznacza osłownie "walczący mieczem". Gladiatorami zostawali najdzielniejsi wojownicy, którzy na arenie walczyli między sobą oraz z dzikimi zwierzętami - lwami, tygrysami oraz niedźwiedziami. Walki gladiatorów cieszyły się dużą popularnością wśród Rzymian. Oglądane przez tysiące widzów starcia siłaczy, kończyły się najczęściej śmiercią jednego z nich.

B. Do rzymskich prowincji dość łatwo było dotrzeć. Co ułatwiało komunikację w imperium?

- Komunikację w rozległym imperium rzymskim ułatwiała sieć solidnych, kamiennych dróg. 

B. Rzymskie wojsko było nieocenione w zdobywaniu ogromnych terenów. Jak je nazywamy?

- To legiony rzymskie. 

B. Opisz tryumf zwycięskiego wodza wjeżdżającego do Rzymu.

- Tryumf zwycięskiego wodza był uroczystością niezwykle podniosłą. Na Forum Romanum gromadziły się tłumy Rzymian pragnacych ujrzeć Cezara otoczonego walecznymi legionistami. Najpierw na plac wkraczali senatorzy w białych togach oraz muzykanci. Za nimi na wozach wieziono zwierzęta oraz łupy wojenne (skrzynie wypełnione złotem). Pędzono jeńców oraz niewolników. Cezar w wieńcu laurowym na głowie oraz pomalowanej na czerwono twarzy wjeżdżał do miasta na złotym rydwanie zaprzężonym w cztery białe konie. Za nim kroczyli żołnierze oraz oficerowie. Uroczysty orszak kierował się w stronę świątyni poświęconej Jowiszowi na Kapitolu. W czasie przejazdu zwycięskiego wodza, ludzie wiwatowali i rzucali wiązanki kwiatów. 

C. Czego stolicą został Konstantynopol pod koniec IV wieku? Dlaczego tak się stało? Jak z czasem zaczęto nazywać tę część imperium rzymskiego?

- Konstantynopol był stolicą wschodniej części cesarstwa rzymskiego. W 395 roku n.e. cesarstwo trwale podzielono na swie części: zachodnią ze stolicą w Rzymie oraz wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu. Z czasem tę część imperium rzymskiego zaczęto nazywać Cesarstwem wschodniorzymskim.

D. Skąd pochodził Jezus i jakiej religii dał początek? 

- Jezus pochodził z Palestyny, zapoczątkował chrześcijaństwo. 

D. Co oznacza nazwa "poganie"? 

- Poganie - to wyznawcy religii niechrześcijańskich, ludzie niewierzący i nieochrzczeni.

D. Dlaczego Rzymianie prześladowali pierwszych chrześcijan?

- Rzymianie prześladowali pierwszych chrześcijan, ponieważ odmawiali oni składania ofiar rzymskim bogom oraz cesarzowi. Obarczano ich winą za liczne nieszczęścia, które dotykały Imperium Romanum: wojny, epidemie oraz głód. Władcy dostrzegali w nowej religii zagrożenie dla państwa. Pierwszych chrześcijan skazywano na śmierć, torturowano i mordowano. 

D. Co to są ewangelie?

- Ewangelie to cztery księgi wchodzące w skłąd Nowego Testamentu: Ewangelia według św. Marka, Mateusza, Łukasza oraz Jana. Zawierają one opis życia oraz nauki Jezusa Chrystusa.