Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Skutkiem zjazdu w Gnieźnie było4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  • Skutkiem zjazdu w Gnieźnie było

A. uznanie św. Wojciecha za patrona Europy.

B. podporządkowanie Kościoła cesarstwu.

C. zaprzestanie misji chrystianizacyjnych.

D. powołanie arcybiskupstwa w Gnieźnie.