Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Jak oceniasz mocarstwową politykę4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Jak oceniasz mocarstwową politykę

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Pozytywne skutki mocarstwowej polityki Bolesława Chrobrego:

  • Poszerzenie granic państwa polskiego o Milsko, Łużyce, Morawy, Słowację i Grody Czerwieńskie;
  • Zwycięskie wojny z Niemcami, Rusią Kijowską i Czechami;
  • Koronacja królewska zwieńczyła ambitne i wojownicze rządy Bolesława Chrobrego, nadała sakralny charakter jego władzy, zwiększyła prestiż dynastii Piastów oraz ich państwa jako suwerennego królestwa;

Negatywne skutki mocarstwowej polityki Bolesława Chrobrego:

  • Wojny toczone z cesarstwem niemieckim trwały z przewami kilkanaście lat, spowodowały wielkie zniszczenie Wielkopolski i Śląska;
  • Sukcesy odniesione na wschodzie (przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski) okazały się nietrwałe. Świętopełk został pozbawiony władzy, a stosunki polsko - ruskie pozostały wrogie na kolejne dziesięciolecia;
  • W 1007 r. Polska utraciła Pomorze, gdzie władzę przejęli lokalni książęta pogańscy;
  • Wojny osłabiły państwo wewnętrznie oraz doprowadziły do wzrostu niezadowolenia społecznego, ponoszącego koszty ich prowadzenia;