Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Na podstawie tekstu źródłowego wskaż4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż

1Zadanie

I. W którym wieku powstał cytowany tekst?

[] A. W XIII w.

[x] B. W XI w.

[] C. W XII w. 

 

II. Kto, zgodnie z zapisami "Dictatus papae", miał dzierżyć najwyższą władzę w świecie chrześcijańskim.

[] A. Cesarz.

[x] D. Papież.

[] E. Wspólnie papież i cesarz.

 

III. Jaką ideę głosił Grzegorz VII w m"Dictatus papae"?

[x] A. Tylko papież ma prawo mianować biskupów.

[] B. Cesarz i inni władcy świeccy mają prawo mianować biskupów w swoich krajach.

[] C. Papież ma prawo powoływać biskupów wyłącznie za zgodą zgromadzenia synodalnego.