Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wskaż dokonania Ottona I.4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wskaż dokonania Ottona I.

4Zadanie
5Zadanie

Dokonania Ottona I:

[] A. Wprowadzenie zasady elekcji władcy w Niemczech.

[x] B. Wzmocnienie władzy monarszej.

[] C. Prowadzenie zwycięskich walk z Arabami.

[x] D. Odnowienie Cesarstwa Rzymskiego.

[] E. Zreformowanie systemu szkolnictwa katedralnego i przyklasztornego.

[] F. Podbicie Francji.