Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Korzystając ze schematu, oceń prawdziwość4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Korzystając ze schematu, oceń prawdziwość

1Zadanie

Lenno to ziemia nadana seniorowi przez wasala. [] Prawda / [x] Fałsz

Immunitet to przekazanie wasalowi władzy sądowniczej w dzierżawionych przez niego dobrach oraz zwolnienie ludności tych dóbr od podatków na rzecz państwa. [x] Prawda / [] Fałsz

Wasal podlegał bezpośrednio swojemu seniorowi, któremu przysiągał wierność, a w zamian otrzymywał nadanie lenna i opiekę. [x] Prawda / [] Fałsz

Wasal to feudał, który na mocy hołdu obejmował zwierzchnictwo nad seniorem. [] Prawda / [x] Fałsz