Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Uzasadnij stwierdzenie, że średniowieczni4.67 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Uzasadnij stwierdzenie, że średniowieczni

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Średniowieczni Arabowie oddziaływali na rozwój kultury europejskiej poprzez naukę, sztukę oraz rzemiosło. W stolicy państwa - Bagdadzie została założona akademia nazwana Domem Mądrości, gdzie uczeni tłumaczyli na język arabski antyczne dzieła geografa Ptolemeusza, filozofa Arystotelesa oraz lekarza Hipokratesa. Muzułmanie pielęgnowali i rozwijali wiedzę odziedziczoną po starożytnych uczonych. Przyczynili się do rozwoju geografii, astronomii oraz medycyny. Na dworach kalifów powstawały oryginalne romanse, utwory poetyckie oraz zbiory baśni - "Księga tysiąca i jednej nocy". Od mieszkańców Indii przejęli stosowane przez nich cyfry, dziś nazywane arabskimi, a następnie upowszechnili je nad Morzem Śródziemnym. Na terenach zajętych przez Arabów upowszechniono styl artystyczny, którego charaktersytyczną cechą były wyjątkowe zdobienia - arabeski, czyli wzory roślinne i geometryczne. W meczetach i pałacach rozwijało się także  malarstwo ścienne. 

Cywilizacja arabska poprzez swe wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury europejskiej. Za pośrednictwem Arabów docierały na tereny Europy osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu. Dzieła muzłumańskich lekarzy i filozofów, Awerroesa i Awicenny przetłumaczono na język łaciński.