Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wskaż błędną odpowiedź.4.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wskaż błędną odpowiedź.

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
  • Błędna odpowiedź to:

Czym był pokój rzymski (Pax Romana)?

[] A. Okres pokoju wewnątrz państwa rzymskiego, który rozpoczął się po wojnach domowych z I w.p.n.e.

[] B. Hasło polityczne głoszone przez Oktawiana Augusta po pokonaniu przeciwników politycznych.

[x] C. Rodzaj porozumienia podpisywanego przez Rzymian z pokonanymi wrogami.