Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wskaż poprawne dokończenie zdania.4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

4Zadanie
5Zadanie
  • W skład Stanów Generalnych, czyli zgromadzenia stanowego we Francji, wchodzili

[] A. wyłącznie przedstawiciele wyższego duchowieństwa, możnowładztwa i rycerstwa.

[x] B. przedstawiciele szlachty, duchowieństwa, mieszczaństwa i bogatego chłopstwa.

[] C. tylko przedstawiciele bogatej szlachty i zamożnego mieszczaństwa.

[] D. jedynie przedstawiciele szlachty.