Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wyjaśnij poniższe pojęcia. Poszukaj informacji4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wyjaśnij poniższe pojęcia. Poszukaj informacji

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
  • Papież - biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej. Biskupi rzymu oparli swój prymat na sukcesji apostolskiej, zgodnie z tradycją, według której pierwszym biskupem Rzymu był Piotr Apostoł, który zginął śmiercią męczeńską. Jako biblijne uzasadnienie szczególnej pozycji biskupa Rzymu katoliccy teologowie przytaczają słowa zawarte w Nowym Testamencie, wypowiedziane przez Jezusa do Piotra Apostoła: "Zaprawdę powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą".
  • Chrześcijanie - wyznawcy monoteistycznej religii opartej na nauczaniu Jezusa Chrystusa, słowo "chrześcijanin" pochodzi od greckiego słowa "Christos" oznaczającego "Zbawiciel". Początkowo chrześcijanie tworzyli wspólnoty religijne, spotykali się na wspólnej modlitwie, pomagali sobie wzajemnie, w okresie prześladowań religijnych byli mordowani przez Rzymian. Chrześcijanin to człowiek wybrany przez Boga, obdarowany życiem wiecznym, to ten, który trwa we wspólnocie.
  • Pismo św. - (z języka greckiego oznacza "zwój papirusu") zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie w języku hebrajskim, aramejskim i greckim, uznawanych przez Żydów i Chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament.