Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wyobraź sobie, że jesteś posłem Rzeczypospolitej4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyobraź sobie, że jesteś posłem Rzeczypospolitej

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
SchematZadanie

Lista ustaw Konstytucji 3 maja:

  • Konstytucja 3 maja znosiła wolną elekcję oraz zasadę "liberum veto";
  • Ustanawiała dziedziczność polskiego tronu;
  • Wszelkie uchwały sejmu miały być odtąd podejmowane większością głosów;
  • Sejm miał być odtąd "zawsze gotowy" do obrad;
  • Utworzono Straż Praw, będącą odpowiednikiem współczesnego rządu;
  • Wprowadzono kadencyjność sejmu;
  • Zlikwidowano różnice pomiędzy Litwą a Koroną - powołano wspólne wojsko, skarb oraz rząd;
  • Odebrano prawo udziału w sejmikach gołocie nie posiadającej dóbr;
  • Zagwarantowano tolerancję religijną;

Konstytucja 3 maja stała się świadectwem siły Polaków, którzy podjęli próbę ratowania swej ojczyzny przed wrogimi mocarstwami. 

Twórcami Konstytucji 3 maja byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski.