Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Na podstawie schematu graficznego opisz4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie schematu graficznego opisz

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Zadania sejmu walnego.

Od końca XV wieku sejm walny był główną instytucją sprawującą władzę w Królestwie Polskim, decydował o najważniejszych sprawach w państwie. W posiedzeniach sejmu walnego udział brały trzy stany sejmujące: król, senat oraz izba poselska. Od 1573 roku sejm walny dzielił się na: sejm zwyczajny (6-tygodniowy) oraz sejm nadzwyczajny (2 - 3 tygodniowy). Na mocy artykułów henrykowskich monarchowie musieli zwoływać sejmy zwyczajne najrzadziej raz na dwa lata, a sejmy nadzwyczajne - w razie potrzeby. Obradom senatu przewodniczył marszałek wielki koronny, natomiast izbie poselskiej - marszałek poselski. Sejm uchwalał ustawy zwane konstytucjami. Podejmował decyzje w sprawie liczebności wojska, wydatków i dochodów państwa, wyrażał opinię o przymierzach, pokoju i wojnie. Początkowo podejmował decyzje większością głosów, a w późniejszym okresie jednomyślnie.