Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wymień najważniejsze obowiązki Rzecznika4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wymień najważniejsze obowiązki Rzecznika

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
Tekst źródłowyZadanie

Najważniejsze obowiązki Rzecznika Praw Dziecka:

- Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki;

- Rzecznik Praw Dziecka podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości;

- Chroni dziecko przed wszelkimi przejawami przemocy, okucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją i zaniedbaniem;

- Rzecznik Praw Dziecka chroni wszystkie dzieci, szczególną opieką otacza osoby niepełnosprawne, które mają utrudniony start życiowy; 

- Wykonuje swoje zadania w oparciu o zasady zawarte w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka oraz ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka; 

- Obowiązkiem Rzecznika Praw Dziecka jest coroczne przedstawienie Sejmowi i Senatowi informacji o swoich działaniach oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce - ta informacja jest podawana do wiadomości publicznej, stanowi doskonałą możliwość podjęcia ogólnonarodowej dyskusji nad stanem przestrzegania praw dziecka w Polsce.