Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wypisz w zeszycie formy walki Polaków4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wypisz w zeszycie formy walki Polaków

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Formy walki Polaków z germanizacją i rusyfikacją:

  • Tajne nauczanie, na którym wykładano historię Polski oraz czytano polską literaturę;
  • Obrona polskości przez księży oraz nauczycieli;
  • Działalność pozytywistów - Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej;
  • Polacy rozpoczęli działalność społeczno - gospodarczą. Powstawały polskie instytucje, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia - m.in. poznański "Bazar", zakłady Hipolita Cegielskiego, Towarzystwo Naukowej Pomocy. Ich celem była edukacja ludności polskiej, szczególnie gospodarcza, a także wzmocnienie pozycji Polaków pod zaborami;
  • Polacy na działania prowadzone przez zaborców odpowiadali postawą solidarnego i zorganizowanego oporu. Formy sprzeciwu wobec władz przyjmowały różny charakter - protest Michała Drzymały, strajk dzieci we Wrześni w 1901 roku;
  • Pod zaborami nasilały się dążenia niepodległościowe Polaków - organizowano powstania zbrojne, powstawały ruchy konspiracyjne, dokonywano zamachów na przedstawicieli władz zaborczych;

Omów jeden z przykładów walki o język polski w szkołach.