Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wpisz do tabeli co najmniej trzy pozytywne3.9 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Wpisz do tabeli co najmniej trzy pozytywne

2Zadanie
3Zadanie

 

L.p.

Korzyści z posiadania stałej pracy

Następstwa bezrobocia

1

Możliwość realizacji własnych pasji oraz celów

Brak zatrudnienia sprawia, że obywatele mają problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych

2

Praca pozwala nam tworzyć i zmieniać z pożytkiem świat wokół nas

Emigracja zarobkowa Polaków

3

Praca pozwala zarabiać pieniądze niezbędne do życia całej rodziny

Pogłębianie się różnic w zamożności między poszczególnymi grupami Polaków

4

Praca służy dobru, każdą pracę należy szanować

Młodzi ludzie, którzy nie mogą znaleźć w Polsce odpowiedniego zatrudnienia rezygnują z posiadania rodziny i dzieci

5

Praca przynosi satysfakcję, zadowolenie i radość

Brak celu w życiu, uczucie osamotnienia, spadek poczucia własnej wartości

6

Stała praca zapewnia w przyszłości otrzymanie emerytury oraz innych świadczeń np. płatnego urlopu macierzyńskiego

Zjawisko ubożenia części polskiego społeczeństwa