Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Przeczytaj poniższy fragment tekstu źródłowego, zatytułowanego4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Przeczytaj poniższy fragment tekstu źródłowego, zatytułowanego

4Zadanie
5Zadanie

a) Jakie uczniowie ponosili konsekwencje w przypadku znalezienia u nich polskich książek?

W przypadku znalezienia u uczniów polskich książek, byli oni karani kilkugodzinną "kozą", zapisywano ich w dzienniku kar. Jeśli sytuacja się powtórzyła - uczniowie byli wyrzucani ze stancji, którą następnie zamykano.

b) Jakie były konsekwencje znalezienia książek o treści politycznej lub antypaństwowej?

W przypadku znalezienia u uczniów książek o treści politycznej lub antypaństwowej byli oni bezwarunkowo relegowani ze szkoły, stancję likwidowano.

c) Na podstawie dodatkowych źródeł informacji wymień imiona i nazwiska twórców uznanych za polskich wieszczów narodowych oraz ich najważniejsze dzieła. 

Twórcy uznani za polskich wieszczów narodowych oraz ich najważniejsze dzieła:

  • Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz", "Dziady", "Oda do młodości", "Ballady i romanse".
  • Juliusz Słowacki - "Kordian", "Balladyna", "Testament mój".
  • Zygmunt Krasiński - "Nie - Boska komedia", "Przedświt", "Irydion".
  • Cyprian Kamil Norwid - (nazywany "czwartym wieszczem") "Moja piosnka II", "Bema pamięci żałobny rapsod", "Moja ojczyzna".