Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wypisz te działania władz zaborczych, które4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wypisz te działania władz zaborczych, które

2Zadanie
3Zadanie

Wypisz te działania władz zaborczych, które nazwano germanizacją:

  • Znoszenie polskich nazw ulic i zastępowanie ich niemieckimi;
  • Wprowadzenie obowiązkowej nauki języka niemieckiego w szkołach - jedynie religia mogła być wykładana w języku polskim;
  • Represje wobec Kościoła katolickiego - zabroniono wygłaszania kazań w języku polskim, prześladowano księży, którzy bronili polskości;
  • Tzw. "rugi pruskie" - akcja masowego wysiedlania Polaków nieposiadających obywatelstwa niemieckiego, objęła ponad 20 tys. osób.
  • Wprowadzenie prawa nakazującego Polakom uzyskanie specjalnego zezwolenia na budowę nowych domów;

Działania germanizacyjne nasilały się zwłaszcza po klęskach polskich powstań narodowych, jednak ich największe natężenie przypadło w zaborze pruskim na okres rządów kanclerza Rzeszy - Otto von Bismarcka (w latach 1861-1890). Ten niemiecki polityk w jednym ze swych listów pisał: "Bijcie Polaków, ażeby aż o życiu zwątpili. Mam wielką litość dla ich położenia, ale jeżeli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam nic innego, jak ich wytępić".