Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Oblicz.4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

1. Niejaki Hieronim Protazy Kowalski urodził się w roku zawarcia unii lubelskiej. Ile miał lat w chwili wybuchu powstania Chmielnickiego. 

- W chwili wybuchu powstania Chmielnickiego Hieronim Protazy Kowalski miał 79 lat. (1648 - 1569 = 79).

2. Gdy Helenka Zabiełło miała 8 lat, rozpoczął się potop. W jakim wieku wyszła za mąż, jeżeli ślub odbył się 6 lat po podpisaniu pokoju w Oliwie. 

- Helenka Zabiełło wyszła za mąż w wieku 19 lat. (1666-1655 = 11, 11+8= 19).

3. Przodek twojego kolegi, Stanisław Jerzy Barski, urodził się w pierwszym roku XVII wieku, a zginął dwa lata przed podziałem Ukrainy między Polskę i Moskwę. Ile lat żył?

- Stanisław Jerzy Barski żył 54 lata. (1655 - 1601 = 54).