Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Wyjaśnij pojęcie: misteria.4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij pojęcie: misteria.

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
ĆwiczenieZadanie

Misteria - to przedstawienia kościelne o treści religijnej wystawiane w średniowiecznej Europie. W czasie misterium aktorzy odgrywali sceny z Biblii. Widzowie mogli podziwiać sztuki przedstawiające Ewę kuszoną przez węża, Mękę Pańską, zmartwychwstanie Chrystusa oraz Sąd Ostateczny z diabłami i aniołami. Początki misterium w kulturze chrześcijańskiej sięgają X wieku. Misterium wywodzi się z tradycji kultury ludowej oraz klasztornej, zwłaszcza benedyktyńskiej. Łączyło treści religijno-dydaktyczne ze świeckimi elementami realistyczno-obyczajowymi. Polskie misteria pojawiły się dość późno. Najstarszym polskim misterium zachowanym w całości jest misterium rezurekcyjne pt. Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim.