Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Co nazywamy powstaniem kościuszkowskim?4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Co nazywamy powstaniem kościuszkowskim?

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Powstanie kościuszkowskie - to pierwsze wielkie powstanie narodowe Polaków skierowane przeciwko Rosji, trwające od 24 marca do 16 listopada 1794 roku, spowodowane drugim rozbiorem Rzeczpospolitej (1793 rok) oraz konfederacją targowicką. Polska po drugim rozbiorze stała się państwem słabym politycznie i gospodarczo. Państwa ościenne zahamowały wszelkie próby reform. W tej atmosferze, zaczęły powstawać organizacje spiskowe, które przygotowywały powstanie zmierzające do odzyskania ziem utraconych w pierwszym i drugim rozbiorze oraz postulujące wprowadzenie w państwie podstawowych reform ustrojowych i społecznych. Na przywódcę powstania wybrano Tadeusza Kościuszkę. W krwawych walkach pod wodzą naczelnika powstania dużą rolę odegrali chłopi. Uzbrojeni w kosy tworzyli oddziały kosynierów. Mimo początkowych zwycięstw Polaków, wojska rosyjskie stłumiły powstanie. Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej, państwa zaborcze dokonały trzeciego rozbioru Polski. Rzeczpospolita na 123 lata została wymazana z map Europy.