Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Wyjaśnij, jakie zmiany wprowadziła Komisja4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij, jakie zmiany wprowadziła Komisja

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Zmiany wprowadzone do szkół przez Komisję Edukacji Narodowej:

  • Nauczanie odbywało się w języku polskim, nie jak dotychczas - po łacinie;
  • Nauczyciele kładli nacisk na opanowanie nauk przyrodniczych, geografii, matematyki, historii oraz prawa; 
  • W szolnictwie nie stosowano kar cielesnych;
  • Do szkół podstawowych zaczęły uczęszczać także dziewczynki;
  • Kształcono światłych obywateli - patriotów, kochających swoją ojczyznę;
  • Wprowadzono elementy wychowania fizycznego;
  • Wpajano młodzieży zasady właściwego postępowania w życiu publicznym i prywatnym;