Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Wyobraź sobie, że pan Anzelm zabrał cię4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Wyobraź sobie, że pan Anzelm zabrał cię

6Zadanie
7Zadanie
ĆwiczenieZadanie

 

A. W jaki sposób rozwój miast na Zachodzie wpłynął na poziom życia polskiej szlachty?

Na początku XV wieku w miastach Europy Zachodniej szybko przybywało mieszkańców, dlatego też rosło zapotrzebowanie na żywność, a przede wszystkim na zboże. Z czasem gwałtownie zaczęły rosnąć ceny produktów rolnych. Dzięki temu, bogaciła się polska szlachta, która sprzedawała zboże za granicę. By zwiększyć produkcję i dochody z majątków ziemskich, szlachcice powiększali swe dobra. Rozbudowywali folwarki - rozległe gospodarstwa rolne nastawione na produkcję i sprzedaż rozmaitych produktów. Karczowano lasy i obsiewano nieużytki rolne.

B. Opisz spław rzeczny Wisłą do Gdańska: kto płynął, jak długo, na jakich statkachu, co wiózł i po co.

W czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej najważniejszym szlakiem transportowym była Wisła. Do Gdańska spławiano między innymi: zboże, futra, miód, chmiel, len oraz drewno. Zanim jednak zboże dotarło do gdańskiego portu, dowożono je z najdalszych zakątków kraju do leżących nad Wisłą spichlerzy. Magazyny zboża wznoszono w nadwiślańskich miastach: w Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym oraz w Grudziądzu. Ziarno gromadzone w magazynach było następnie przeładowywane przez flisaków na rzeczne statki transportowe zwane szkutami. Flisacy podpływali pod spichlerze i po załadowaniu towary ruszali do Gdańska. Podróż trwała czasami nawet kilka tygodni. Kierował nią kapitan statku, który doskonale znał rzekę i wiedział, jak ominąć miejsca występowania wielu mielizn. Po przybyciu do Gdańska zboże sprzedawano gdańskim kupcom, którzy następnie z dużym zyskiem odsprzedawali je zachodnioeuropejskim odbiorcom.

C. Omów znaczenie Gdańska w XVI-wiecznej Polsce.

W XVI wieku Gdańsk był nie tylko największym miastem w państwie, lecz także jedynym liczącym się polskim portem nad Bałtykiem, uzyskał niemal wyłączne prawo do sprzedaży polskiego zboża. Na zachód Europy sprzedawano wówczas len, chmiel, miód, futra i drewno. Dużą popularnością cieszyły się także meble wykonywane przez gdańskich stolarzy oraz ozdoby z bursztynu i złota. Od zagranicznych kupców nabywano z kolei wino, przyprawy, jedwab oraz angielskie sukno. Dzięki pośredniczeniu w wymianie handlowej między Rzeczpospolitą a krajami zachodniej Europy - Gdańsk dynamicznie się rozwijał stając się z czasem najzamożniejszym polskim miastem.