Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Czym były sejmiki?4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Czym były sejmiki?

3Zadanie
4Zadanie

Sejmiki - to zjazdy szlachty Rzeczpospolitej danego obszaru - województwa, ziemi, powiatu, na których podejmowano decyzje ważne dla państwa. W obradach sejmiku mógł brać udział każdy szlachcic. Decyzje podejmowano przeważnie większością głosów. Miejscem obrad były przeważnie kościoły. Obradom przewodniczył wybierany przez szlachtę marszałek. Częstotliwość zwoływania sejmików była różna, obrady miały bardzo często burzliwy przebieg, niejednokrotnie dochodziło na nich do słownych utraczek, kłótni a nawet bójek.