Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Co oznaczają pojęcia z ramki? Wpisz je4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Co oznaczają pojęcia z ramki? Wpisz je

2Zadanie

Okupacja - władza jakiegoś państwa na ziemiach odebranych innemu państwu.

Terror - stosowanie przemocy i okrucieństwa w celu zastarszenia lub zniszczenia przeciwnika.

Rząd londyński - polski rząd, który istniał w czasie II wojny światowej. 

Zbrodnia katyńska - rozstrzelanie prawie 22 tysięcy polskich oficerów, policjantów, urzędników państwowych i pracowników więzień przez radzieckie służby bezpieczeństwa w 1940 roku.

Armia Krajowa (AK) - tajne siły zbrojne walczące o niepodległość Polski podczas okupacji.

Tajne komplety - szkoły urządzone w prywatnych mieszkaniach.

Obozy koncentracyjne - założone przez hitlerowców obozy, w których więźniowie byli mordowani albo masowo umierali z zimna, głodu, z powodu chorób i przepracowania.

Getto - część miasta odgrodzona murem i drutem kolczastym, gdzie podczas okupacji Niemcy zamykali Żydów.

Obozy zagłady - obozy, w których hitlerowcy mordowali Żydów.

Holokaust, Szoah - zagłada Żydów w czasie II wojny światowej.