Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Przygotowujesz wystawę zdjęć o kształtowaniu się granic4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Przygotowujesz wystawę zdjęć o kształtowaniu się granic

1Zadanie

1. Walki o Lwów. (Kto i kiedy brał w nich udział? Co się stało z Ukrainą?)

W listopadzie 1918 roku o Lwów stoczono zażarty bój z chcącymi opanować miasto Ukraińcami. Do legendy przeszła bohaterska postawa lwowskiej młodzieży oraz dzieci - tzw. Orląt Lwowskich. Walki o miasto trwały trzy tygodnie, zginęło w nich blisko 200 Orląt. Ostatecznie Lwów i zachodnia Ukraina znalazły się w granicach Polski. Wschodnią Ukrainę zagarnęła Rosja.

2. Powstanie wielkopolskie. (Kiedy wybuchło? Do czego doprowadziło?)

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W ciągu kilkunastu dni Polacy wyzwolili spod władzy Niemców większość ziem byłego zaboru pruskiego. Ich zwycięstwo miało duży wpływ na przyłączenie Wielkopolski do państwa polskiego. Ostatecznie o losie Wielkopolski zadecydowano podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku.

3. Początek wojny polsko - radzieckiej. (Kiedy i dlaczego wybuchła?)

Wojna polsko-radziecka wybuchła w 1919 roku, trwała do 1921 roku. Przywódcy Rosji Sowieckiej pragnęli zaprowadzić ustrój komunistyczny w całej Europie. Dowódca Armii Czerwonej - Michaił Tuchaczewski w swoim rozkazie pisał: "Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze".

4. Plebiscyt na Warmii i Mazurach. (Kiedy go przeprowadzono? Co Polska uzyskała?)

Plebiscyt na Warmii i Mazurach przeprowadzono w 1920 roku. W wyniku głosowania - Polska uzyskała niewielki obszar - zaledwie dwa powiaty na prawym brzegu Wisły.

5. Bitwa Warszawska. (Kto i kiedy ją stoczył? Jak jest inaczej nazwana? Czym się zakończyła?)

Była to największa bitwa wojny polsko- bolszewickiej, stoczona 15 sierpnia 1920 roku. Nazywana także "Cudem nad Wisłą". Zakończyła się wielkim zwycięstwem polskiej armii. Znaczenie batalii doceniono tuż po jej zakończeniu. Z racji realnego zagrożenia opanowania Zachodniej Europy przez komunistów, sukces Polaków pod Warszawą zasłużył sobie na miano "osiemnastej decydującej bitwy świata".

6. Zajęcie Wilna przez Polaków. (Kiedy nastąpiło?)

W 1920 roku polskie wojska zajęły Wilno wraz z okręgiem wileńskim, w którym Polacy stanowili większość mieszkańców. Litwini nie pogodzili się z tą stratą.

7. III powstanie śląskie. (Kiedy i dlaczego wybuchło? Do czego doprowadziło?)

III powstanie śląskie wybuchło w maju 1921 roku. Największe walki toczyły się o Górę Świętej Anny. Na skutek walk powstańczych i decyzji Ligii Narodów dokonano podziału obszaru plebiscytowego na Śląsku. Zgodnie z tą decyzję 2/3 obszaru spornego pozostało w Niemczech, a 1/3 przeszła do Polski. Polacy otrzymali jednak główne ośrodki przemysłowe Górnego Śląska, z Katowicami na czele.

user profile image
PiotrSeven 2017-01-31
za duzo jest napisane
user profile image
Odrabiamy.pl 2017-02-01
@PiotrSeven Cześć, powyższe zadanie zawiera bardzo szczegółową odpowiedź na pytanie podane w poleceniu. Możesz je skrócić, bądź zmodyfikować według własnego uznania. Pozdrawiamy!
user profile image
Gość 2017-02-16
Dzięki