Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Wyobraź sobie, że jesteś wybitnym znawcą Unii4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyobraź sobie, że jesteś wybitnym znawcą Unii

1Zadanie

Pasażer 1: Czy to prawda, że Europa zaczęła się jednoczyć tylko po to, żeby Zachód rozwijał się gospodarczo?

Ty: Europa zaczęła się jednoczyć po dwóch straszliwych wojnach światowych, które pochłonęły miliony ofiar. Twórcy zjednoczonej Europy dążyli do pojednania oraz gospodarczej integracji. 

Pasażerka 2: To jak zaczęła się integracja?

Ty: Europejska integracja zaczęła się tuż po II wojnie światowej. Francuski polityk Robert Schuman dążył do pojednania między Europejczykami, wzywał, by rządy europejskich państw nawiązały współpracę gospodarczą. Z jego inicjatywy Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy w 1951 roku utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, przekształconą następnie w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Współpraca gospodarcza przyczyniła się do rozwoju państw należących do EWG i wpłynęła na podniesienie poziomu życia ich mieszkańców. Z czasem Europejska Wspólnota Gospodarcza została przekształcona w Unię Europejską.

Pasażer 3: A Unia istnieje  od... Zaraz... Dziewięćdziesiątego ósmego?

Ty: Unia Europejska istnieje od 1 listopada 1993 roku, wtedy to w holenderskim mieście Maastricht przedstawiciele dwanastu państw europejskich podpisali traktat o UE.

Pasażer 1: Zobaczycie, niedługo zniknął odrębne języki, a wszyscy będą jeść pizzę i hamburgery. 

Ty: To nie prawda, Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej nie utraciła swojej niezależności, nastąpił za to szybki rozwój polskiej gospodarki.

Pasażerka 4: Proszę powiedzieć, ale tak szczerze: skorzystaliśmy na przystąpieniu do Unii czy nie? Bo sama nie wiem, co o tym myśleć.

Ty: Każdy ma swoje odrębne zdanie w tej kwestii. Ja osobiście uważam, że Polska jak najbardziej skorzystała na przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nasz kraj otrzymuje środki finansowe na rozbudowę polskich szkół, ośrodków kultury czy orlików. Unia Europejska w większej części pokrywa również koszty budowy nowych autostrad oraz mostów. Przystąpienie Polski do UE sprawiło, że polskie produkty mogą skutecznie konkurować w Europie z towarami innych państw.