Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Połącz hasła z właściwymi opisami.4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Połącz hasła z właściwymi opisami.

2Zadanie
  • Dyrektor szkoły - zarządza szkołą, nadzoruje nauczycieli, opiekuje się uczniami i przewodniczy radzie pedagogicznej;
  • Samorząd uczniowski - ma prawo m.in wydawać gazetkę szkolną;
  • Rada pedagogiczna - zatwierdza oceny uczniów i wydaje opinie w sprawach szkoły;
  • Rada szkoły - skupia równą liczę nauczycieli, rodziców oraz uczniów, którzy zajmują się ważnymi sprawami szkoły;
  • Rada rodziców - ma prawo zgłaszania wniosków i zbierania pieniędzy na rzecz szkoły;
  • Społeczność szkolna - za pośrednictwem organów szkoły decyduje o jej sprawach;