Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Wyjaśnij, co oznaczają poszczególne elementy4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wyjaśnij, co oznaczają poszczególne elementy

2Zadanie
3Zadanie

Społeczeństwo - duża grupa ludzi

wspólne terytorium: społeczeństwo zamieszkuje razem na jednym obszarze, najczęściej państwa;

ta sama władza: społeczeństwo podlega jednemu rządowi, najczęściej prezydentowi, władza powinna budować i chronić ład umożliwiający godne życie społeczeństwa;

więzi, które ich łączą: to wszystkie uczucia i powiązania między ludźmi tworzącymi dane społeczeństwo, to więzi: rodzinne, sąsiedzkie, zawodowe, narodowe;

odrębność od innych grup: każde społeczeństwo posiada odrębną kulturę, czyli tzw. dorobek materialny i duchowy. Częścią tej kultury są wartości, czyli wszystko to, co jest ważne dla społeczeństwa: dom, rodzina, praca, miłość do bliźniego, poświęcenie;