Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Czym jest Zarząd Powiatu? Kto stoi4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Czym jest Zarząd Powiatu? Kto stoi

3Zadanie
4Zadanie

Zarząd Powiatu - to organ wykonawczy powiatu. W jego skład wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta oraz pozostali członkowie. Zarząd wybierany jest przez radę powiatu, która liczy od 3-5 osób. 

Na czele Zarządu Powiatu stoi starosta.