Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Co to jest powiat?4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Co to jest powiat?

1Zadanie
2Zadanie

Powiat - jest wspólnotą terytorialną powstałą na mocy prawa i obejmującą kilka gmin. Powiat posiada własne, niezależne władze. Jego organem ustawodawczym i kontrolnym jest rada powiatu. Składa się ona z radnych powiatowych wybieranych w wyborach powszechnych co cztery lata. Władzę wykonawczą powiatu stanowi zarząd składający się ze starosty, wicestarosty i członków zarządu. Najważniejszymi obowiązkami powiatu są: finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, budowa, remonty i utrzymanie szkół średnich, ochrona zdrowia, zapewnienie opieki specjalistycznej i szpitalnej mieszkańcom powiatu, pomoc społeczna, prowadzenie polityki prorodzinnej, budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej, prowadzenie centrów pomocy dla rodzin niepełnych i rozbitych, dbanie o komunikację i transport, finansowanie remontów oraz oświetlenia dróg powiatowych, utrzymanie powiatowych bibliotek, ośrodków kultury, muzeów i teatrów.