Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Patryk podbiega do starszej kobiety i wylewa jej4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Patryk podbiega do starszej kobiety i wylewa jej

5Zadanie
ĆwiczenieZadanie

A. Czemu "Powszechną deklarację praw człowieka" uważa się za wielkie osiągnięcie ludzkości?

"Powszechną deklarację praw człowieka" uważa się za wielkie osiągnięcie ludzkości, ponieważ dokument ten uznał równość ludzi bez względu na różnice płci, rasy, wyznania, języka oraz majątku. Został uchwalony po straszliwych zbrodniach II wojny światowej przez ONZ w 1948 roku. "Powszechna deklaracja praw człowieka" zakazuje stosowania tortur, zapewnia wolność słowa, prawo do swobodnego podróżowania, założenia rodziny, prawo do nauki, pracy i wypoczynku. Każdemu człowiekowi przysługują takie same prawa, z racji, że jest człowiekiem.

B. Przedstaw prawa dziecka. 

Prawa dziecka zawarte w "Konwencji o prawach dziecka":

 • prawo do życia i rozwoju;
 • prawo do wolności, nietykalności osobistej, godności, szacunku;
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania;
 • prawo do wyrażania własnych poglądów;
 • prawo do wychowywania w rodzinie;
 • prawo do odpowiedniego standardu życia;
 • prawo do ochrony życia;
 • prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego;
 • prawo do zabawy i wypoczynku;
 • prawo do nauki;
 • prawo do korzystania z dóbr kultury;