Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Rozwiń skrót: PZPR. Wyjaśnij, jaką4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Rozwiń skrót: PZPR. Wyjaśnij, jaką

2Zadanie
3Zadanie

PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Była to partia komunistyczna, rządząca Polską Ludową w latach 1948 - 1989. Założenia PZPR opierały się na ideologii leninowsko - marksistowskiej. Partia rządziła krajem w sposób autorytarny, podporządkowana była sowieckiej partii komunistycznej (KPZR). PZPR podporządkowała sobie życie społeczno - polityczne i gospodarcze w PRL.

Początkowo na czele PZPR stanął Bolesław Bierut, który w porozumieniu z władzami ZSRR decydował o wszelkich sprawach państwowych. Polecenia kierownictwa PZPR były posłusznie wykonywane przez sejm, rząd oraz inne urzędy. Ponadto, ważne stanowiska w państwie obejmowali wyłącznie członkowie partii rządzącej. Wraz z przejęciem władzy przez PZPR - w Polsce zapanowała dyktatura partii komunistycznej.