Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
W jaki sposób Polacy przeciwstawiali się4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W jaki sposób Polacy przeciwstawiali się

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

Formy walki narodu polskiego z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej:

  • Po klęsce kampanii wrześniowej Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Na obszarach znajdujących się pod okupacją niemiecką powstawały tajne organizacje niepodległościowe oraz oddziały partyzanckie.
  • Na terenie całego kraju tworzono tajne organizacje państwowe, podlegającemu Rządowi RP w Londynie. Powstające instytucje wchodziły w skład Polskiego Państwa Podziemnego. Obejmowało ono szkolnictwo, policję, sądy a także organizacje zbrojne.
  • Do walki z okupantem na równi z dorosłymi przystąpiła młodzież. Najliczniejszą organizacją młodzieżową działającą w podziemiu były Szare Szeregi.
  • Młodzież kształciła się na tajnych kompletach stworzonych przez Tajną Organizację Nauczycielską, w czasie których poznawali historię, literaturę oraz geografię swego kraju.
  • Wydawano prasę podziemną oraz ulotki, na murach pisano antyniemieckie hasła np. "Pawiak pomścimy".
  • Orężem Polaków w walce z najeźdźcą był żart i piosenka. Wywoływały one uśmiech, poprawiały nastrój i ułatwiały przetrwanie w okupowanym kraju. Pomagały przetrwać brutalną codzienność czasu wojny.