Autorzy:Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Kim był Stanisław August Poniatowski i jakich rzeczy4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Kim był Stanisław August Poniatowski i jakich rzeczy

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Kim był Stanisław August Poniatowski i jakich rzeczy dokonał dla rozwoju polskiej kultury?

W 1764 roku w czasie wolnej elekcji polska szlachta wybrała na króla Rzeczpospolitej Stanisłwa Augusta Poniatowskiego. Objął on tron dzięki poparciu carycy Katarzyny II. Władczyni Rosji liczyła na to, że nowy monarcha będzie posłusznym wykonawcą jej woli. Tymczasem, nowy król zaczął wprowadzać w kraju liczne reformy. W 1765 roku utworzył w Warszawie Szkołę Rycerską przeznaczoną dla młodzieży szlacheckiej. Szkoła ta nie tylko prowadziła nauczanie na wysokim poziomie, ale także wychowywała uczniów w duchu miłości do ojczyzny. Stanisław August Poniatowski był rzecznikiem wzmocnienia państwa oraz władzy królewskiej. W 1773 roku z jego inicjatywy powołano Komisję Edukacji Narodowej, zakładano nowe szkoły z nowoczesnym programem nauczania obejmującym przedmioty ścisłe i języki nowożytne. Król nie szczędził wydatków na kulturę sponsorując działalność malarzy, pisarzy i architektów. Artystów i literatów gościł u siebie na słynnych obiadach czwartkowych. Z jego inicjatywy otwarto w Warszawie teatr, założono oświeceniowe czasopismo "Monitor", przebudowano Zamek Królewski w Warszawie, zbudowano Łazienki - pałac na wodzie. Stanisław August Poniatowski podczas obrad Sejmu Czteroletniego, zwanego Wielkim, był zaangażowany w opracowanie projektów reform i współtworzył "Konstytucję 3 maja", która okazała się jednym z największych osiągnięć XVIII - wiecznej Rzeczpospolitej.