Autorzy:Lis Małgorzata
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wpisz do tabeli odpowiednie informacje4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wpisz do tabeli odpowiednie informacje

1Zadanie
2Zadanie

 

Nazwa odznaczenia

Kształt

Wygląd

Kto i kiedy je ustanowił

Za jakie zasługi jest nadawane

Order Orła Białego

krzyż na tle gwiazdy

order przedstawia ukoronowanego Białego Orła na czerwonym krzyżu, w tle gwiazda pokryta złotem

król August II Mocny

1 XI 1705 roku

wybitne zasługi dla Monarchy lub Rzeczypospolitej

Order Świętego Stanisława

krzyż na tle gwiazdy w kształcie białych orłów

czerwony krzyż z białymi orłami, w centrum orderu znajduje się postać św. Stanisława

król Stanisław August Poniatowski

7 V 1765 roku

nadawany za działalność charytatywną

Order Virtuti Militari

order o kształcie owalnym,

na awersie- symbol SAP, oznaczający Stanisława Augusta Poniatowskiego; rewers z napisem “Virtuti Militari”

król Stanisław August Poniatowski w 1792 roku podczas wojny w obronie Konstytucji 3 maja

wybitne zasługi wojskowe, honor, odwagę i męstwo

Order Polonia Restituta

order w kształcie krzyża

Biały krzyż, w centralnym miejscu Orzeł Biały na czerwonym tle, wokół napis “Polonia Restituta”

odznaczenie nadane przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 II 1921 roku

wybitne zasługi dla państwa przede wszystkim w dziedzinie kultury i nauki