Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
  • Które informacje opisują reformy Aleksandra Wielopolskiego z lat 1861 - 1862?

[x] A. Reaktywacja uniwersytetu w Warszawie.

[x] B. Uwłaszczenie chłopów w Królestwie.

[x] C. Zwiększenie liczby szkół z językiem wykładowym polskim.

[x] D. Powierzanie stanowisk w administracji rządowej Polakom.

[] E. Założenie w Warszawie Teatru Narodowego i Banku Polskiego.

[] F. Powołanie Towarzystwa Rolniczego - legalnej organizacji polskiej.