Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Dlaczego doszło do umiędzynarodowienia sprawy4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dlaczego doszło do umiędzynarodowienia sprawy

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Umiędzynarodowienie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej spowodowały kolejne niepowodzenia Niemiec i Austro-Węgier na frontach I wojny światowej. W Akcie 5 listopada 1916 roku dwaj cesarze - niemiecki Wilhelm II i austriacki Franciszek Józef I zapowiadali utworzenie państwa polskiego. Największe poruszenie wywołało jednak orędzie wygłoszone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona w styczniu 1918 roku. Prezydent USA zapowiadał utworzenie państwa polskiego, zamieszkanego przez ludność rdzennie polską i posiadającego dostęp do morza.  W pkt. 13 swego przemówienia zawarł słynne słowa: "Musi zostać sworzone niepodległe państwo polskie, obejmujące terytoria zamieszkałe przez ludność niezaprzeczalnie polską i któremu musi zostać zapewniony wolny dostęp do morza". Niepodległy byt państwa polskiego miał być zagwarantowany traktatem pokojowym. Po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych uznał wówczas powstanie niepodległej i samodzielnej Polski za jeden z warunków trwałego pokoju na świecie. To stanowisko poparły również rządy Wielkiej Brytanii i Francji.