Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wymień prądy polityczne w Europie XIX w. oraz4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wymień prądy polityczne w Europie XIX w. oraz

1Zadanie
2Zadanie

Prądy polityczne w Europie XIX w. oraz charakterystyka dążeń ich przedstawicieli.

Liberalizm - to ideologia i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka. Głosiła, iż wolna i nieskrępowana działalność jednostek jest źródłem postępowania w życiu społecznym. Potocznie liberalizm oznaczał tolerancję i pobłażliwość wobec odmiennych poglądów oraz ugodowość względem radykalnych zachowań. Liberałowie uważali, iż najlepszym ustrojem jest demokracja parlamentarna z zagwarantowanymi ustawowo prawami jednostek. Do najsłynniejszych teoretyków liberalizmu należeli: Francuz Alexis de Tocqueville i Anglik John Stuart Mill, o wolności ekonomicznej pisał Szkot Adam Smith.

Konserwatyzm - o ideologia społeczno - polityczna dążąca do zachowania istniejącego porządku społecznego. Konserwatyzm zaczął kształtować się pod wpływem doświadczeń rewolucji francuskiej. Głównymi twórcami myśli konserwatywnej byli: Edmund Burke (Anglia), Joseph de Maistre (Francja), Karl Ludwig von Haller (Szwajcaria). W XIX wieku konserwatyzm rozwijał się jako reakcja na radykalne ruchy społeczne i polityczne. Konserwatyści zwracali uwagę na rolę tradycji, hierarchii społecznej oraz wartości religijnych.