Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
W jaki sposób wynalazki zmieniły kulturę4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W jaki sposób wynalazki zmieniły kulturę

1Zadanie
2Zadanie
  • W jaki sposób wynalazki zmieniły kulturę na przełomie XIX i XX wieku ?

W II połowie XIX wieku zmieniały się rytm życia i obyczaje, a także gusty artystyczne. Społeczeństwa, które odczuwały skutki rewolucji przemysłowiej, wierzyły w postęp i trwały dobrobyt. Nowe wynalazki spowodowały wielkie zmiany w życiu kulturalnym.

  • W I połowie XIX wieku wynaleziono fotografię, która szybko upowszechniła się jako metoda utrwalania wizerunków postaci oraz krajobrazów. Wbrew początkowym obawom, fotografia nie doprowadziła do upadku malarstwa. Z czasem stała się odrębną dziedziną twórczości, zaczęto ją wykorzystywać jako przedmiot masowej rozrywki. 
  • Wynalazek fonografu umożliwił natomiast przesyłanie najnowszych informacji z całego świata do redakcji gazet. Nastąpił gwałtowny rozwój prasy, narodziło się nowoczesne dziennikarstwo. Powszechna dostępność do informacji stwarzała możliwość oddziaływania poprzez prasę na ludzi, zwłaszcza, że wiele tytułów prasowych zaczęło osiągać wówczas ogromne nakłady. Popularne stało się w tym okresie chodzenie do kawiarni, picie kawy, spędzanie czasu na rozmowach dotyczących sytuacji politycznej w kraju i na świecie.
  • Wynalezienie kinematografu przez braci Lumière doprowadziło do narodzin kina. Pierwszy publiczny pokaz filmowy, bracia Auguste i Louis Lumière zorganizowali w 1895 roku w Paryżu. Wyświetlono wówczas trwający niecałą minutę film pt. "Wyjście robotników z fabryki". Kinematografia bardzo szybko zaczęła rozwijać się na całym świecie, szczególną popularność zdobyła w Stanach Zjednoczonych. Kina powstawały we wszystkich większych miastach, uczęszczanie na projekcie stało się modną rozrywką. Rozwój kina doprowadził do powstania kultury masowej, dostępnej już nie tylko dla elit, lecz także dla coraz szerszych środowisk mieszczańskich. To właśnie kino w największym stopniu przyczyniło się do upowszechnienia kultury. Pierwsze filmy były krótkie i nie miały większej wartości artystycznej. Z czasem, twórcy filmowi zaczęli poruszać w swoich dziełach poważniejsze tematy, ekranizowali powieści i sztuki teatralne. Aktorzy, grający początkowo anonimowo, szybko zyskiwali sławę. Kultura masowa swoje apogeum przeżywała w XX wieku. Jej wyróżnikiem stała się widowiskowość, przewaga obrazu i dźwięku nad słowem. Wielką popularność zaczęła zdobywać w tamtym okresie również muzyka rozrywkowa oraz widowiska sportowe.