Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wyjaśnij terminy: rusyfikacja, noc apuchtinowska.4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyjaśnij terminy: rusyfikacja, noc apuchtinowska.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
  • Rusyfikacja - polityka Rosji zmierzająca do wynarodowienia i zrusyfikowania Polaków zamieszkujących ziemie polskie wcielone w wyniku rozbiorów do państwa rosyjskiego. Działania rusyfikacyjne objęły tereny bezpośrednio wcielone do Rosji oraz terytorium Królestwa Polskiego. Polityka rusyfikacyjna nasiliła się zwłaszcza po klęsce powstania styczniowego z lat 1863-1864. Zniesiono wówczas odrębność administracyjną Królestwa Polskiego, zmieniając jego nazwę na Kraj Przywiślański. Polskich urzędników zastąpiono rosyjskimi, zniesiono wolność słowa, wprowadzono cenzurę, językiem urzędowym został język rosyjski. Represje dotknęły także Kościół katolicki. Zlikwidowano klasztory oraz skonfiskowano większość majątków kościelnych. Ponadto przeprowadzono całkowitą rusyfikację szkolnictwa. Do szkół wprowadzono język rosyjski, pozostawiając język polski jako język nadobowiązkowy, wykładany po rosyjsku. Tylko religia mogła być wykładana po polsku. Próba rusyfikacji Polaków - nie powiodła się. Przeciwnie, mimo wszelkich zakazów nasi przodkowie dbali o polską mowę. W domach rodzice i dziadkowie uczyli dzieci historii ojczystego kraju.
  • Noc apuchtinowska - okres zagorzałej rusyfikacji szkolnictwa w Królestwie Polskim w czasach urzędowania Aleksandra L. Apuchtina, żyjącego w latach 1822-1904. Kurator Apuchtin dążył do wynarodowania Polaków, rozwinął system szpiegowania i dozorowania uczniów.